Invest VND là gì?

Invest VND là blog chia sẻ về tài chính cá nhân. Invest VND không phải là chuyên gia tài chính có chứng chỉ CFP (Certified Financial Planner).

Mục tiêu của blog là chia sẻ các kiến thức, những góc nhìn mới và kinh nghiệm đầu tư giúp bạn và gia đình cải thiện sức khỏe tài chính và đầu tư hiệu quả tiền nhàn rỗi một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Tôi không dạy học, không khuyến nghị đầu tư chỉ chia sẻ kiến thức tài chính, cung cấp cho bạn những công cụ để bạn vận dụng hiệu quả trong tài chính cá nhân và gia đình mình.

Chỉ có bạn mới biết nên làm gì với tiền của mình! Chúc bạn đạt được các mục tiêu tài chính và sống an nhàn trong tương lai.