Hầu hết, quỹ dự phòng khẩn cấp không nằm trong kế hoạch tài chính của người Việt. Khi gặp những tình huống không may xảy ra, vay tín chấp là cách làm thường xuyên để chi trả cho trước mắt. Điều này giống như chiếc bình bị thủng đáy và đưa bạn vào vòng xoáy tài chính: Ứng tiền tương lai - Làm việc cật lực để trả lại. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của việc hoạch định quỹ dự phòng khẩn cấp trong vòng 3-6 tháng. Các lao động mất việc, cơ sở kinh...

Đọc thêm