Lập kế hoạch tiết kiệm tiền là cách để bạn đạt được các mục tiêu tài chính và tốn ít nhiều sức lực nhất. Bạn đã từng nghe "Không lập kế hoạch là lập kế hoạch cho sự thất bại". Nếu bạn không có mục tiêu thì bạn sẽ không có từng bước để đạt mục tiêu đó trong bao lâu! Vì vậy, bước lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính là bước rất quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân để bạn được sự tự do trong tài chính của chính mình. Cùng Invest VND tìm hiểu về 5 bước lập kế hoạch...

Đọc thêm