Quản lý tài chính cá nhân là ứng dụng các công cụ tài chính và quy tắc để phân bổ ngân sách chi tiêu, dự phòng rủi ro và đầu tư cho các mục tiêu tài chính trong tương lai. Quản lý tài chính cá nhân giống như bất kỳ kỹ năng mềm nào như giao tiếp,...

Đọc thêm