Đa dạng hóa nguồn thu nhập là cách để đạt mục tiêu tài chính nhanh nhất. Bên cạnh thu nhập cố định tại công ty bạn nhận mỗi tháng, xây dựng đa nguồn thu nhập sẽ giúp bạn có thêm tiền để tích lũy và đầu tư.

Phụ thuộc vào một nguồn thu sẽ khiến tình hình tài chính của bạn dễ bị tác động, giống như cây to mà rễ mỏng sẽ dễ bị ngã khi mưa bão.

Hiện nay có nhiều công cụ giúp bạn có thể kiếm tiền online tại nhà hoặc tận dụng chuyên môn của bạn để kiếm thêm thu nhập khác ngoài lương.

Đọc thêm