investvnd-logo
Invest VND 5 Đầu tư 5 Chứng chỉ quỹ 5 Chứng chỉ quỹ Dragon Capital: Cách đầu tư quỹ Dragon Capital

Chứng chỉ quỹ Dragon Capital: Cách đầu tư quỹ Dragon Capital

Chứng chỉ quỹ, Quỹ mở, Đầu tư | 0 Lời bình

Chứng chỉ quỹ Dragon Capital là một trong những chứng chỉ quỹ có thời gian lâu nhất tại Việt Nam, quỹ đầu tư Dragon Capital hoạt động tại Việt Nam từ những ngày đầu của thị trường chứng khoán.

Dragon Capital là quỹ đầu tư có chiến lược đầu tư đa dạng và linh hoạt theo thị trường, có nhiều quỹ đạt tỷ suất lợi nhuận ấn tượng trong dài hạn.

Quỹ Dragon Capital đã đi qua bao thăng trầm của thị trường chứng khoán và đã chứng minh được năng lực đầu tư của mình trên thị trường vốn.

Bài viết sẽ giới thiệu chi tiết về quỹ đầu tư Dragon Capital để bạn có thể lựa chọn một chứng chỉ quỹ để đầu tư dài hạn tích sản.

Chứng chỉ quỹ Dragon Capital là gì?

Chứng chỉ quỹ là chứng nhận quyền sở hữu một phần vốn góp của nhà đầu tư với các quỹ đầu tư. Nếu bạn mua một loại chứng chỉ quỹ bất kì của Dragon Capital tức là bạn đã góp vốn đầu tư với Dragon Capital để đầu tư vào các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu,…

Dragon Capital có nhiều sản phẩm tài chính như quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ cân bằng hoặc các loại quỹ ETF.

Tìm hiểu thêm về chứng chỉ quỹ.

Quỹ mở của Dragon Capital

Quỹ mở của Dragon Capital là quỹ đầu tư chủ động, các nhà quản lý quỹ sẽ cố gắng tối ưu hóa danh mục đầu tư để có lợi nhuận vượt trội so với thị trường chung.

Quỹ mở cổ phiếu

Quỹ mở cổ phiếu của Dragon Capital tập trung vào các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm:

  • Quỹ đầu tư chứng khoán năng động (DCDS)
  • Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu (DCBC)

Quỹ mở trái phiếu

Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital tập trung vào các loại trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp,… các loại trái phiếu với rủi ro thấp bao gồm:

  • Quỹ đầu tư trái phiếu (DCBF)
  • Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định (DCIP)

Mỗi loại quỹ có chiến lược đầu tư khác nhau tùy vào mục tiêu của quỹ và nhu cầu của nhà đầu tư. Phần bên dưới sẽ đi sâu vào chi tiết chiến lược đầu tư và danh mục của quỹ.

Đọc thêm:

Quỹ mở là gì? Hướng dẫn đầu tư quỹ mở.

Quỹ ETF của Dragon Capital

Quỹ ETF của Dragon Capital là quỹ mô phỏng chỉ số tham chiếu VN30 và VNDIAMOND.

Tìm hiểu thêm về quỹ ETF.

Quỹ ETF của Dragon Capital bao gồm:

  • Quỹ ETF VFMVN30 (Mô phỏng chỉ số VN30).
  • Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (Mô phỏng chỉ số VN DIAMOND).

Tỷ suất lợi nhuận trung bình năm (CAGR) của các chứng chỉ quỹ tại Dragon Capital.

Tỷ suất lợi nhuận trung bình năm (CAGR) là thước đo đơn giản về tỷ suất lợi nhuận của quỹ trong 1 giai đoạn. CAGR giả định là bạn đầu tư liên tục và không rút lãi ra để hưởng lãi kép trong đầu tư chứng chỉ quỹ.

Đọc thêm:

CAGR là gì? Cách sử dụng CAGR hiệu quả để đầu tư dài hạn.

Quỹ mở chủ động của Dragon Capital có hiệu quả đầu tư khá tốt so với thị trường chung, danh mục đầu tư sở hữu các cổ phiếu tăng trưởng tốt trong dài hạn và uptrend mạnh.

Bảng tỷ suất lợi nhuận kép (CAGR) của quỹ mở cổ phiếu của Dragon Capital trong 6 năm 2015-2021:

Mã Quỹ Mở Đơn vị quản lý Giá NAV/CCQ % Rate of Return (RoR) % CAGR (Từ lúc thành lập)
2015 2021
DCDS Quỹ đầu tư chứng khoán năng động Dragon Capital 23.6 78.1 231% 22%
DCBC Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Dragon Capital 10.7 30 180% 19%

Bảng tỷ suất lợi nhuận kép (CAGR) của quỹ ETF Dragon Capital:

Mã Quỹ ETF Đơn vị quản lý Giá NAV/CCQ % Rate of Return (RoR) % CAGR (Từ lúc thành lập)
2015 2021
E1VFVN30 Quỹ Dragon Capital 10.3 25.6 149% 16.39%
2020 2021
FUEVFVND Quỹ Dragon Capital 11.98 28.05 134% 53.02%

Danh mục đầu tư của các quỹ tại Dragon Capital

Quỹ DCDS (Dragon Capital Dynamic Securities)

Quỹ đầu tư chứng khoán năng động Việt Nam của Dragon Capital là quỹ đầu tư lâu đời, chiến lược đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ DCDS.

Tỷ suất lợi nhuận trung bình năm của quỹ trong thời gian 6 năm 2015-2021 là 22%/năm nếu bạn nắm giữ suốt 6 năm và chốt lãi vào năm 2021.

Xem danh mục đầu tư của quỹ DCDS.

Quỹ DCBC (Dragon Capital Blue Chips)

DCBC là quỹ đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn (Bluechips) hay còn gọi là cổ phiếu Large Cap trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên không phải tất cả các cổ phiếu trong rổ VN30, tỷ trọng phân bổ nhiều vào ngành ngân hàng và tài chính.

Quỹ DCBC đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình năm (CAGR) khoảng 19%/năm cao hơn chỉ số VN30 trong thời gian 5 năm 2015-2021.

Xem danh mục đầu tư của quỹ DCBC.

Quỹ DCBF (Dragon Capital Bond Fund)

Quỹ đầu tư trái phiếu của Dragon Capital tập trung vào các trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, chứng chỉ tiền gửi… với rủi ro thấp, tạo thu nhập cố định với lãi suất khoảng 7-9%/năm.

Xem danh mục đầu tư của quỹ DCBF.

Quỹ DCIP (Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định)

Quỹ DCIP là quỹ đầu tư tài chính ngắn hạn dưới 1 năm, tạo thu nhập cố định và bảo toàn vốn là ưu tiên của quỹ. Quỹ DCIP tập trung vào các trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi,… với rủi ro thấp, thanh khoản cao với lãi suất khoảng 2.7%/năm.

Xem thêm về quỹ DCIP.

Chiến lược đầu tư tại quỹ Dragon Capital

Tùy vào loại quỹ và mục tiêu đầu tư, Dragon Capital sẽ có chiến lược đầu tư khác nhau để phù hợp với tính chất của quỹ.

Nếu là quỹ mở 100% cổ phiếu thì sẽ phụ thuộc vào thị trường chứng khoán tạo cho bạn mức lợi nhuận hấp dẫn nhưng rủi ro rất cao trong ngắn hạn.

Nếu là quỹ mở trái phiếu thì mục tiêu ưu tiên là bảo toàn vốn gốc và tạo thu nhập cố định hằng năm, tương tự như gửi tiết kiệm ngân hàng.

Thuế phí khi đầu tư chứng chỉ quỹ Dragon Capital

Đầu tư quỹ mở nếu như bạn rút vốn trong ngắn hạn dưới 3 năm thì sẽ tốn phí rất nhiều. Phí bạn lại chứng chỉ quỹ rất cao trong ngắn hạn.

Ngoài ra, bạn còn sẽ phải trả thuế TNCN sau khi bán chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật.

Do đó, mua chứng chỉ quỹ Dragon Capital và nắm giữ trong dài hạn bạn sẽ ít tốn chi phí và tối ưu hiệu quả sinh lợi.

Trước khi xác định đầu tư vào chứng chỉ quỹ, bạn hãy xem khoản tiền đấy dùng cho tương lai và không can thiệp vào thường xuyên. Nếu mua bán lướt sóng chứng chỉ quỹ bạn sẽ có lợi nhuận rất thấp và tốn phí bán chứng chỉ quỹ rất cao.

Có nên đầu tư vào quỹ Dragon Capital? Nên đầu tư quỹ nào tại Dragon Capital?

Dragon Capital là quỹ đầu tư lâu đời, có đội ngũ quản lý quỹ giỏi, linh hoạt theo biến động thị trường chứ không “cứng nhắc” trong các chiến lược đầu tư. Kết quả trong dài hạn đã chứng minh quỹ Dragon Capital là một trong những quỹ đầu tư sinh lời tốt nhất với hiệu suất vượt trội so với VNINDEX.

Để có thể lựa chọn quỹ để đầu tư phù hợp thì phải dựa vào mục tiêu tài chính của bạn. Bạn muốn sử dụng tiền cho mục đích gì trong tương lai để có kế hoạch lập ngân sách và lựa chọn công cụ đầu tư phù hợp với mục tiêu của bạn.

Ví dụ: Mục tiêu tài chính của bạn là để dành 1 tỷ để trả trước cho căn nhà trong 10 năm tới. Vì là thời gian 10 năm, bạn có thể đầu tư vào quỹ mở cổ phiếu với hiệu suất sinh lợi cao trong dài hạn. Trung bình chỉ số VN30 (Top 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam) có tỷ suất lợi nhuận là 15%/năm với điều kiện là bạn không rút lãi ra để sử dụng.

Mua chứng chỉ quỹ Dragon Capital ở đâu?

Bạn có thể mua chứng chỉ quỹ Dragon Capital trực tiếp tại ứng dụng Dragon X của quỹ. Ngoài ra, bạn có thể mua chứng chỉ quỹ tại app Tikop, Infina,… đều được. Đây đều là những ứng dụng trung gian phân phối chứng chỉ quỹ cho phép bạn mua với vốn nhỏ.

Tổng kết

Chứng chỉ quỹ Dragon Capital là một trong những chứng chỉ quỹ có hiệu suất sinh lời tốt nhất trong dài hạn và là quỹ đầu tư lâu năm, uy tín trên thị trường vốn. 

Dựa vào mục tiêu tài chính của cá nhân và gia đình bạn, bạn có thể lựa chọn loại quỹ mở phù hợp để đầu tư tích sản trong tương lai.

Đầu tư chứng chỉ quỹ sẽ giúp bạn nhẹ nhõm đầu óc để tập trung làm việc của mình và kiếm thêm thu nhập. Còn việc khó để các nhà quản lý quỹ giúp bạn đầu tư tiền của mình để sinh lời hiệu quả trong dài hạn.

Nếu bạn tự đầu tư chứng khoán thì rất dễ sa vào bẫy mua bán ngắn hạn và đạt hiệu suất lợi nhuận kém, thậm chí còn thua lỗ trên thị trường chứng khoán.

Founder Invest VND

Giới thiệu

Mình là Tài, một cá nhân yêu thích về tài chính cá nhân và muốn chia sẻ những kiến thức về tài chính cá nhân cho cộng động.

*Mình không phải chuyên gia tài chính nên tất cả các thông tin được chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân và không khuyến nghị đầu tư hay gọi vốn cộng đồng dưới bất kì hình thức nào.

0 0 votes
Đánh giá
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
Loading